CRN Dziwne uczucie, tak siedzieć w towarzystwie prezesa branżowej organizacji, który nie jest ode mnie sporo starszy…

Michał Kanownik Traktujemy to jako nasz atut, bo świetnie rozumiemy się z menedżerami młodszego i średniego pokolenia. Nadajemy na tych samych falach i działamy bardzo dynamicznie, tak jak współczesne korporacje.

 

CRN Krótko mówiąc: postrzegacie się bardziej jako firmę niż branżowy związek?

Michał Kanownik Działamy jak firma i dlatego uważamy się za najbardziej aktywną organizację branżową na naszym rynku. Zajmujemy się bardzo konkretnymi problemami, bez niepotrzebnych akademickich dyskusji. Jakiś czas temu poruszył mnie felieton Ireneusza Dąbrowskiego, w którym zarzucił on organizacjom branżowym brak jasno sprecyzowanych celów i ogólną bierność. Jestem przekonany, że nie wpisujemy się w ten schemat.

 

CRN W takim razie od czego dzisiaj oderwałem prezesa ZIPSEE? Od portalu gazeta.pl czy czegoś ważniejszego?

Michał Kanownik Na portale nie ma dużo czasu, bo każdego dnia zajmujemy się nie jednym, ale wieloma tematami. Na dziś najważniejsze są dwa z nich, czyli kwestia VAT-u oraz opłat za smartfony i tablety.

 

CRN Co wymaga waszych dalszych działań w kwestii odwróconego VAT-u?

Michał Kanownik Emocje, jakie towarzyszyły wchodzeniu w życie tych przepisów, powoli opadają. Jesteśmy właśnie na etapie zbierania opinii na temat skutków, jakie daje się dostrzec. Opracowujemy również konkretne dane opisujące sytuację rynkową w nowych realiach. Już teraz widać, że plusom towarzyszą istotne minusy…