Trzeci kwartał 2018 r. powinien być płaski, a czwarty kwartał wzrostowy - oceniła prezes ABC Daty Ilona Weiss na konferencji wynikowej spółki. Dodała, że w III kw. oczekuje wzrostów w segmencie sprzętowym oraz VAD. Możliwy jest natomiast spadek obrotów w ujęciu skonsolidowanym za cały kwartał, co szefowa grupy wyjaśnia wysoką bazą porównawczą w ujęciu rok do roku. Otóż III kw. 2017 r. był okresem boomu na karty graficzne, przeznaczone do "kopania" kryptowalut, co wpłynęło pozytywnie na ubiegłoroczny bilans.

"Czwarty kwartał zdecyduje o tegorocznych wynikach" - uważa prezes. Spodziewa się wzrostu. Pozytywny powinien być również przyszły rok. "Rok 2019 widzimy jako rok stabilnej EBIDT-y i stabilnego wzrostu przychodów" - przewiduje Ilona Weiss.

W I poł. 2018 r. grupa ABC Data osiągnęła przychody wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. o 4 proc. (1,994 mld zł). Spadła natomiast EBIDTA, wynik netto był ujemny (-7,4 mln zł). Spółka wyjaśnia słaby rezultat wpływem zdarzeń jednorazowych.