Największa polska grupa informatyczna w ciągu 9 miesięcy 2018 r. w segmencie Asseco Poland wypracowała 970,8 mln zł przychodów ze sprzedaży klientom zewnętrznym. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 173,1 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom osiągnął wartość 124,6 mln zł, czyli w kraju grupa Asseco wypracowała ponad połowę globalnych profitów. Marża operacyjna wzrosła o 6,3 pp.

W analogicznym okresie 2017 r. wyniki w segmencie Asseco Poland były niższe. Przychody wyniosły 938,3 mln zł, zysk operacyjny - 107,3 mln zł, a zysk netto 68,4 mln zł (wobec 374,7 mln zł globalnie).

Segment obejmuje spółki osiągające przychody głównie na polskim rynku, m.in. Asseco Poland, Asseco Data Systems, DahliaMatic, ZUI Novum, SKG oraz GSTN Consulting.

Globalnie Asseco po 3 kwartałach 2018 r. osiągnęło 6,678 mld zł przychodów (w 2017 r. - 5,4 mld zł) oraz 235,3 mln zł zysku dla akcjonariuszy (w 2017 r. - 398,6 mln zł). Marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 21,3 proc. wobec 21,6 proc. rok wcześniej. W III kw. br. z 2,2 mld zł obrotów 84 proc. wypracowano na sprzedaży własnego oprogramowania i usług.

Niedawno inny duży gracz - Comarch - pokazał również wyraźnie lepsze wyniki wypracowane w br. na polskim rynku niż w ub.r.