Fundusz MCI.Privateventures, który wspólnie ze spółkami AAWIII i AAW X kontroluje większość akcji ATM, zażądał przymusowego wykupu mniejszościowych udziałów. W związku z tym GPW zawiesiła obrót akcjami spółki, do której należą centra danych Atman.

Bezpośrednio MCI.Privateventures ma obecnie 1,67 proc. akcji właściciela data center, a powiązane z nim spółki AAWIII i AAW X łącznie 96,3 proc. Do przymusowego wykupu pozostało 2,03 proc. akcji. Fundusz zaoferował za nie po 12 zł za szt. Papiery przejmie AAWIII, co będzie kosztować 8,87 mln zł. Zostaną kupione 7 lipca.


ATM przygotowywany do sprzedaży

Główny udziałowiec ATM poszukuje inwestora dla spółki. W minionym miesiącu ogłoszono przegląd opcji strategicznych. Poprzedni trwający 10 miesięcy proces, zakończony w marcu br., nie wyłonił inwestora. Spółka zwracała uwagę, że inwestorzy w segmencie data center preferują podmioty prywatne, czyli działające poza rynkiem publicznym. Stąd zamiar wykupu akcji i wycofania ATM z GPW.

Według giełdowej kapitalizacji właściciel centrów danych Atman jest wyceniany obecnie na blisko 440 mln zł. Możliwa jest więc dużo większa transakcja niż ubiegłoroczna sprzedaż przez MCI ABC Daty.

W dniu 1 lipca br. ogłoszono rezygnację ze stanowiska wiceprezesa i dyrektora finansowego ATM, Tomasza Galasa. Odejdzie ze spółki z dniem 31 sierpnia br.

Spółka niedawno ogłosiła plan rozbudowy kampusu centrum danych w Warszawie. Za rok powinna być stanąć nowa serwerownia kosztem 18,7 mln zł netto (nie licząc wydatków na wyposażenie i wykończenie obiektu).