Dell Technologies w swoim I kw. finansowym 2019 (do 2 listopada br.) zwiększył przychody o 15 proc., do 22,48 mld dol.

"Cyfrowa transformacja jest w toku. Jesteśmy na wczesnym etapie ogromnego cyklu inwestycyjnego" - szef korporacji, Michael Dell, potwierdza ocenę wyrażoną w poprzednich kwartałach. Czyli można spodziewać się dalszego wzrostu wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania informatyczne.

Wynik Della nadal obciążają koszty finansowe oraz związane z restrukturyzacją. Skutkiem jest 895 mld dol. straty netto (o 5 proc. więcej niż rok wcześniej). Strata operacyjna zmniejszyła się o 13 proc., do -356 mln dol. Dell poinformował, że w minionym kwartale spłacił kolejnych 1,3 mld dol. długów. W ciągu 2 lat korporacja pozbyła się już 14,4 mld dol. głównych wierzytelności. W bilansie trzech minionych kwartałów strata netto zmniejszyła się o 32 proc. r/r.

W I kw. finansowym spadł zysk działu PC - o 29 proc. - do 447 mln dol., przy przychodach wyższych o 11 proc. (10,9 mld dol.). Producent wyjaśnia dołek porównaniem z dobrym wynikiem sprzed roku, wpływem kursów walut i problemami w łańcuchu dostaw. Dell zwiększył jednak sprzedaż zarówno komputerów biznesowych (+12 proc.), jak i konsumenckich (+8 proc.).

Dział infrastrukturalny (serwery, pamięci masowe, sieciówka itp.) był 7 proc. na plusie w bilansie zysku (935 mln dol.) przy przychodach wyższych o 19 proc. (8,9 mld dol.).

 

Dell: dane najcenniejszym zasobem

Szósty kwartał z rzędu w dwucyfrowej skali rośnie sprzedaż serwerów, tym razem o 30 proc. r/r (Dell jest liderem globalnego rynku). W przypadku pamięci masowych poprawa była 6-procentowa. Producent informuje o dużym popycie na macierze z dostępem plikowym.

"Dane stają się najcenniejszym zasobem dla wielu organizacji, ponieważ umożliwiają stworzenie nowych źródeł przychodów i wskazują możliwości doskonalenia niemal każdej części organizacji" - twierdzi Jeff Clarke, wiceprezes ds. produktów i operacji w Dellu. Według niego stwarza to wielką szansę na rynku, ponieważ wszystkie te dane muszą być przechowywane, chronione, zarządzane, analizowane.

VMware dorzuciło do ogólnego wyniku 2,2 mld dol. Specjalista od wirtualizacji osiągnął najwyższą marżę operacyjną spośród trzech głównych biznesów Dell Technologies (34,5 proc.), z wynikiem 768 mln dol. zysku. Korporacja zapewnia, że na wyniki wpływa synergia z innymi biznesami Della (m.in. w zakresie infrastruktury konwergentnej).

Inne biznesy korporacji, jak Pivotal, Secureworks, RSA, Virtustream i Boomi w sumie wygenerowały obroty na poziomie 583 mln dol. (+5 proc. r/r).

Dyrektor finansowy Tom Sweet przekonuje, że rosnąca sprzedaż w kluczowych segmentach wskazuje, iż klienci coraz częściej postrzegają Della jako kluczowego partnera o szerokim portfolio, który kompletnie zaspokoi ich potrzeby, od urządzeń końcowych aż po chmurę.

W minionym kwartale dobre wyniki pokazało też HP.