Od 1 lipca 2019 r. nowy JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT – zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Propozycja ministerstwa finansów zakłada likwidacje VAT-7, VAT-7K  wraz z załącznikami, informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27) oraz ewidencji formacie JPK jednym plikiem JPK_VAT. Pozostaną deklaracje VAT-UE. Zmiany powinny zmniejszyć nakład pracy związany z rozliczeniami VAT.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza jednak nową karę administracyjną za najdrobniejsze nieprawidłowości – 500 zł za każdy błąd. To znaczy, że wiele nawet błahych uchybień może kosztować przedsiębiorcę krocie. Kara będzie nakładana, jeżeli podatnik w wyniku wezwania nie skoryguje nieprawidłowości w terminie 14 dni.

„Przepis nie precyzuje, jakiego rodzaju błędy będą objęte sankcją – w obecnym kształcie karą mogą być objęte nawet najmniejsze uchybienia niemające żadnego wpływu na kalkulację podatku. W przypadku podatników, których rejestry nierzadko składają się z wielu tysięcy pozycji nowe przepisy mogą powodować konieczność dokonywania żmudnych korekt lub nawet zapłaty kar – stawka 500 zł kary dotyczy bowiem każdego pojedynczego błędu. Nierzetelność i wadliwość JPK_VAT została również obwarowana nowymi sankcjami karnymi skarbowymi.” - komentuje Karol Trybulec, radca prawny i doradca podatkowy w Enodo Advisors. Zauważa też, że szczegółowy zakres danych nowego JPK_VAT nie jest na razie znany.

Założenie projektu jest takie, że organy skarbowe dysponując danymi z JPK oraz utworzonym na mocy nowelizacji Centralnym Rejestrem Faktur, będą w stanie skuteczniej walczyć z oszustwami podatkowymi – w szczególności wystawianiem pustych faktur oraz oszustwami karuzelowymi.

Ekspert podkreśla, że w przypadku wielu podatników zmiany te będą wiązały się z koniecznością wprowadzenia zmian w systemach księgowych, które najczęściej oznaczają dodatkowe koszty.

Nowelizacja wprowadza obowiązek składania nowego JPK-VAT miesięcznie również w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Z założenia ma to na celu ograniczenie nieprawidłowości, w praktyce oznacza to zmniejszenie korzyści przedsiębiorstw płynących z rzadszego składania deklaracji - zauważa radca prawny.

Ekspert negatywnie ocenia również wprowadzenie obowiązku informowania klienta przez sprzedawcę korzystającego z kasy fiskalnej o obowiązkach związanych z jej stosowaniem dotyczących wystawienia i wydania paragonu lub faktury z każdej sprzedaży - wydaje się on niepotrzebną formalnością.