Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o uruchomieniu Programu Ostrzegania Przedsiębiorców.  Jego celem jest ochrona firm przed nieświadomym uczestnictwem w karuzelach VAT. Będą wyławiane na podstawie analiz i ostrzegane indywidualnie, by nie wpakowały się w kłopoty.

„KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego kontrahenta. Ostrzeżenie będzie wysyłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS." - wyjaśnia zastępca szefa KAS, Paweł Cybulski.

Uspokaja, że skarbówka nie zamierza ingerować w kontakty handlowe ani dobór kontrahentów. Chce jedynie zwrócić uwagę przedsiębiorcy na ryzyko zostania tzw. buforem, czyli nieświadomego udziału w oszustwie karuzelowym.

"Chcemy stworzyć system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców. Po otrzymaniu sygnału od nas będą oni mogli podjąć odpowiednie działania aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze” – twierdzi wiceszef administracji skarbowej. Podobne programy działają już w innych krajach UE.


Sprawdź w "metodyce", co masz robić

W ramach programu ostrzegania KAS poleca biznesowi, by zastosował działania z „Metodyki w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Przekonuje, że podjęcie działań wskazanych w tym dokumencie istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez podatnika "należytej staranności". Rekomenduje też zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP, czyli tzw. split payment).

KAS ostrzega, że za oszustwami karuzelowymi najczęściej stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które tworzą rozbudowane sieci powiązań gospodarczych i osobowych. Do obrotu towarem wykorzystują zwykle od kilku do kilkunastu firm. Nierzadko są to uczciwi przedsiębiorcy, nieświadomi, w co się pakują. Stąd inicjatywa KAS.
 
Jak podaje skarbówka, największe straty dla budżetu państwa są konsekwencją unikania płacenia VAT od towarów sprowadzanych w ramach transakcji na wspólnym rynku (WNT) i ich sprzedaży przez tzw. znikających podatników. Istotnym problemem jest też wyłudzanie zwrotu VAT w związku z rzekomymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi (WDT).