Spółka otrzymała wynik kontroli VAT za 2010 r., prowadzonej przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Sprawdzano rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. W ocenie skarbówki spółka dochowała należytej staranności w realizowanych transakcjach. Naczelnik UCS uznał, że nie ma podstaw do odmowy prawa obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wykazany w fakturach zakupu. Tym samym wynik kontroli nie powoduje konsekwencji finansowych dla spółki.

Niedawno NTT otrzymało wynik kontroli VAT za 2009 r. Organy skarbowe również nie wykryły nieprawidłowości.

W lutym br. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną przez spółkę decyzję dyrektora Izby Skarbowej w sprawie VAT za grudzień 2008 r.