„Część inwestorów indywidualnych obarcza Euvic winą za fiasko fuzji z Qumakiem, podczas gdy spółka wypełniła wszelkie ciążące na niej zobowiązania i była zdeterminowana do przeprowadzenia transakcji.” – twierdzi Wojciech Wolny, prezes grupy Euvic.

Przygotowywane przez niemal rok połączenie potencjału dwóch dużych polskich grup projektowych, które miało doprowadzić do powstania jednego z najsilniejszych graczy na tym rynku (450 mln zł obrotów i 30 mln zł zysku netto w 2020 r.), nie doszło do skutku wskutek stanowiska skarbówki.

Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że transakcja w opracowanym kształcie powinna zostać obciążona podwójnym opodatkowaniem – od wymiany udziałów oraz od przyszłego zysku ze sprzedaży akcji, co oznaczałoby konieczność uiszczenia przez wspólników Euvic sumy niemal 38 mln zł podatku dochodowego.

Ponieważ fuzja nie doszła do skutku, Qumak nie uzyskał dokapitalizowania w wysokości 35 mln zł. Rozpoczął poszukiwania inwestora, a gdy te nie odniosły rezultatu, złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe (decyzja sądu uniemożliwiła jego szybkie otwarcie) oraz o ogłoszenie upadłości (czeka na rozpatrzenie przez sąd).

„Jedynym powodem dla którego feralna, indywidualna interpretacja podatkowa pojawiła się relatywnie późno, są przepisy prawa, które wymagają, aby zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej zawierało wszelkie niezbędne informacje, w tym treść i datę powzięcia stosownych uchwał, co było możliwe dopiero po przygotowaniu dokumentów przez Qumak” - wyjaśnia lider grupy Euvic.

Wojciech Wolny zapewnia, że interpretacja fiskusa była dla Euvic dużym zaskoczeniem, bo firma poprosiła wcześniej dwie kancelarie prawne o niezależne opinie badające skutki podatkowe planowanej transakcji. Wszystkie wykazały, że byłaby ona neutralna podatkowo.

Zdaniem wspomnianych kancelarii stanowisko zaprezentowane przez Izbę Skarbową jest błędne i można je zaskarżyć w sądzie. Euvic jednak nie planuje takiego kroku, bo proces w tej sprawie mógłby potrwać kilka lat.

Szef grupy informatycznej dodał, że w najbliższym czasie spółka nie planuje starań o wejście na giełdę.