Wrocławski Sąd Rejonowy oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości Cube.ITG, złożone przez trzech wierzycieli spółki. Postanowienie nie jest prawomocne. Przysługuje na nie zażalenie.

Jak podaje zarząd spółki, w ustnym uzasadnieniu postanowienia sąd wskazał na art. 13 prawa upadłościowego. Wynika z tego, że wniosek został oddalony, ponieważ w ocenie sądu spółka nie ma majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo wystarczającego tylko na te wydatki.

Sąd zajął się sprawą upadłości Cube.ITG po tym, jak w lipcu ub.r. na wniosek wierzycieli umorzył postępowanie sanacyjne (w listopadzie postanowienie uprawomocniło się). W ocenie sądu nie było możliwości wdrożenia planu restrukturyzacji Cube.ITG. Wskazano na rosnące zadłużenie i ryzyko problemów z bieżącym regulowaniem należności.

W grudniu ub.r. został ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy Cube.ITG. Zarząd spółki przedstawił wierzycielom nowe propozycje układowe.

Trwa natomiast postępowanie sanacyjne spółki zależnej Cube.ITG - Data Techno Park. Na 14 lutego br. zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

W 2017 r. grupa Cube.ITG miała prawie 40 mln zł przychodów oraz blisko 190 mln zł skonsolidowanej straty netto.