Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w kwietniu 2019 r. wyniosły 316 mln zł, a za okres styczeń - kwiecień 2019 r. wyniosły 1,347 mld zł - poinformował zarząd spółki.

W związku z wdrożeniem standardu rachunkowości MSSF 15, dane dotyczące sprzedaży za okres styczeń - kwiecień 2018 r. zostały przekształcone z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej. Skorygowana wartość przychodów grupy ABC Data w kwietniu 2018 r. wyniosła 293 mln zł (przed korektą szacunkowo 299 mln zł), a za okres styczeń - kwiecień 2018 r. 1,296 mld zł.

W całym 2018 r. ABC Data wypracowała 4,468 mld zł przychodów ze sprzedaży.