Sytuacja zawieszenia, związana z przeciągającą się konsolidacją na rynku dystrybucji, powoduje utrzymującą się presję na marże – wynika z wypowiedzi szefa finansów i członka zarządu AB, Grzegorza Ochędzana. 

CFO nawiązał do trwającego wezwania na akcje ABC Daty i kolejnego przedłużenia terminu przyjmowania zapisów, tym razem z 20 maja na 13 czerwca.

- Nie widać trendu zmiany presji na marże. Kolejne przesunięcie terminu zaczyna nas niepokoić, i nie tylko nas. – stwierdził dyrektor. Wskazuje na ubezpieczycieli. - Decyzje ubezpieczycieli mogą wpłynąć na kondycję branży. Nie jest dobra sytuacja zawieszenia, w której nie wiadomo, co będzie dalej – zaznacza. 

Szef finansów AB dodaje, że za wcześnie na prognozę, czy spółka będzie beneficjentem konsolidacji, gdy ona nastąpi, zapewnia jednak, że dystrybutor jest przygotowany na inwestycje. DM BOŚ przypuszcza, że po zakończeniu wezwania presja na marże osłabnie.

Dyrektor podkreśla, że mimo niesprzyjającego otoczenia w I kw. br. zysk netto grupy zwiększył się o 0,6 proc. r/r, do 10,3 mln zł, przy sprzedaży większej o 4 proc. Skonsolidowana marża zysku brutto zmniejszyła się natomiast do 4,4 proc. z 4,6 proc. przed rokiem (w spółce AB - z 4,2 proc. do 3,8 proc.).

CFO wskazuje jednak, że prognozy makroekonomiczne na 2019 r. są optymistyczne, co prawdopodobnie przełoży się na rynek IT. 

- Można spodziewać się, że przy rosnącym PKB, niskim bezrobociu, branża IT, RTV i AGD będzie notować wzrosty – uważa dyrektor. Według PMR obroty na polskim rynku IT wzrosną o 4,8 proc. w br.


Niskie koszty i mniejsze długi

Grzegorz Ochędzan podkreśla solidne podstawy finansowe AB. M.in. grupa utrzymuje wskaźniki finansowe na bezpiecznych według CFO poziomach – zadłużenie ogółem na poziomie 63,4 proc., w tym 1/3 jest finansowana własnymi kapitałami, a 2/3 obcymi.

Wskaźnik kosztów SG&A w spółce AB wynosił 2,63 proc. na koniec I kw. br., a w grupie AB - 2,9 proc. Według danych o innych dystrybutorach są to liczby należące do najniższych w branży.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBIDTA spadł do 2,4 na koniec I kw. br. z 3,2 w końcu I kw. ub.r . W ujęciu kwotowym to 100 mln zł długu mniej. 

Wskaźnik płynności bieżącej zmniejszył się natomiast do 1,53 wobec 1,82 przed rokiem, co dyrektor wyjaśnił wpływem 89 mln zł obligacji zapadających w sierpniu br. (zmiana kwalifikacji do zobowiązań krótkich). Bez tego czynnika wskaźnik wyniósłby 1,72.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 43,7 mln zł w 9 miesiącach roku finansowego. Rok wcześniej były ujemne.


SMB 9 proc. na plusie

W tradycyjnym kanale SMB (resellerskim), od którego AB zaczynało działalność, sprzedaż w grupie wzrosła 9 proc. W tym w sieciach franczyzowych o 10 proc.

AB odnotowuje też coraz większy popyt na rozwiązania smart home i oprogramowanie w modelu subskrypcyjnym w chmurze. 

Na produktach chmurowych w I kw. br. obroty poprawiły się o 72 proc., a ilość sprzedanych usług o 85 proc.

W obecnym od niedawna w AB segmencie smart home w I kw. br. wartość sprzedaży wzrosła o 1186 proc., przy ilości klientów większej o 107 proc. Przychody w I kw. br. sięgnęły 52 proc. sprzedaży z 2018 r. – według danych spółki.

Z kolei na digital signage wzrost obrotów wyniósł 38 proc. w spółce AB w I kw. br., oraz o 42 proc. w grupie. 


Dystrybutor przejmuje kompetencje e-tailu

Grzegorz Ochędzan twierdzi również, że obserwowane przez spółkę trendy potwierdzają trafność decyzji dotyczących inwestycji w zaplecze logistyczne w Magnicach oraz w narzędzia e-commerce.

– Widzieliśmy silną potrzebę budowy kompetencji e-commerce. Posiadając je przejmujemy kompetencje, które mają firmy e-tailowe – mówi szef finansów grupy. Wzrost obrotów w grupie w segmencie e-tail wyniósł 20 proc. w I kw. br.  

- Kwitnie dropshipping – dodaje Grzegorz Ochędzan. Liczba przesyłek zwiększyła się o 65 proc. r/r.

O 59 proc. rok do roku wzrosła natomiast liczba klientów korzystających z szybkich płatności online, a liczba faktur zapłaconych w ten sposób - o 39 proc.

- Drobni klienci, którzy nie mają limitów kredytowych, korzystają dynamicznie z szybkich płatności online – wyjaśnia dyrektor.